Tävlingsbidrag: Erica Sjöberg ”Lär dig att simma genom livet”

Ibland kan livet kännas som vatten. Vi lär oss att simma genom att gå i simskola eller ha en bekant som lär oss. I början kan det dock kännas som att vattnet inte bär en, utan låter oss sjunka till bottnen. Vi kan använda oss utav olika flytredskap för att få stöd och hjälp i början av vår inlärning. Genom att vi får hjälp att hålla oss på ytan kan vi i lugn och ro fokusera på simtekniken. Rädslan att sjunka är minimerad eller till och med helt avlägsnad.

Har vi inte lärt oss att ta kontroll över våra egna liv kan risken vara stor att vi sjunker till bottnen. När vi väl har kommit till bottnen kan det vara svårt att ta sig upp till ytan igen. Åtminstone på egen hand. Vänner och familj blir livsviktiga att ha nära till hands för att hjälpa en upp till ytan på nytt innan det är för sent. Det är däremot svårt att fortsätta hålla sig på ytan om man inte har lärt sig hur man ska simma.

Vänner och familj blir livsviktiga att ha nära till hands för att hjälpa en upp till ytan på nytt innan det är för sent. Det är däremot svårt att fortsätta hålla sig på ytan om man inte har lärt sig hur man ska simma.

Rädsla, ångest eller obehag kan vara känslor som är förknippade med vattnet. Dessa känslor kan förorsaka problem när vi ska lära oss att simma. ”Den viktigaste förutsättningen för att lära sig att simma är att kunna kontrollera sina förseelser på ett naturligt sätt i vattnet. Detta förutsätter i sin tur att man kan känna och förutsäga vattnets rörelser och egenskaper och sedan kontrollera sina egna rörelser och hitta balansen i olika ställningar i vattnet” (Simlärarens handbok av Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf s.28).

Med ovanstående citat vill jag göra återspegling till livet, men vi börjar i andra änden. Vi behöver lära känna oss själva för att kunna ta kontroll över våra liv och hitta en balans som passar en själv för den individ man är. Hur gör man då detta? En bra startpunkt är att skaffa sig självinsikt som uppnås bäst genom reflektioner. Behöver man hjälp med att reflektera kan en psykolog eller kurator vara till stor hjälp. De vet vilka frågor de ska ställa för att man ska hitta sina svar.

Jag själv har spenderat flera år av livet i fel banor. Jag visste inte vad jag ville och tog därför på mig de projekt som jag kom åt. Jag hade jobb, var med i förening, var tränare och startade också eget företag. Jag hade ett liv med en bra familj, fina vänner, egen lägenhet med hund och katt. Mina matvanor var bra och jag tränade regelbundet. Jag borde ha känt lycka och simmat framåt, men istället låg jag på bottnen och mådde dåligt. Jag kände mig helt matt.

Hur skulle jag kunna vara lycklig när jag inte inkluderade mig själv i livet? Jag tillät mig inte ens tid för återhämtning mellan alla aktiviteter. Jag försökte att ändra på saker och ting i omgivningen i hopp om att finna lycka. Om det bara var si eller så, då skulle jag vara lycklig. Mitt värde som människa kom genom mina prestationer, enligt mig själv. Snacka om dålig självkänsla.  Jag hade också svårt att hantera när livet inte gick som jag ville. Eller så som jag trodde att jag ville.

Det är lätt att säga att olika händelser eller andra människor är orsaken till att livet inte går som vi vill. (…) Men egentligen kan vi bara se till oss själva. Startpunkten är att ta ansvar över sitt eget liv.

Det är lätt att säga att olika händelser eller andra människor är orsaken till att livet inte går som vi vill. Eller att det är vattnets fel att vi inte kan simma, ”Vattnet bär mig inte”. Men egentligen kan vi bara se till oss själva. Startpunkten är att ta ansvar över sitt eget liv och egna ageranden och värderingar.  Genom att skaffa harmoni med sig själv är det sedan mycket lättare att hantera omgivningen och andra människor.

Det kommer att uppstå yttre omständigheter som vi inte kan kontrollera. Som en våg som sköljer över våra huvuden. Om vi däremot har byggt upp en god självinsikt, självkänsla och självförtroende (alltså att man känner sig själv, känner sig bekväm med sig själv och tror på sig själv), så är vi flexibla att hantera vågorna som kommer.  Vi låter inte vågen ta oss ner till bottnen. För vi vet hur vi ska förhålla oss för att stanna på ytan.

När jag väl började titta inåt och känna efter kunde jag börja jobba på min självkänsla för att skapa ett band till mig själv. Förena kropp, själ och sinne för att hitta harmoni.

När jag väl började titta inåt och känna efter kunde jag börja jobba på min självkänsla för att skapa ett band till mig själv. Förena kropp, själ och sinne för att hitta harmoni. Steg för steg kunde jag sedan ändra min livsbana så som den passade mig. Idag kan jag känna lycka eftersom jag har valt att följa mitt hjärta. Även mina relationer har blivit bättre sedan jag hittade mig själv och kunde ta kontroll över mitt liv. Varje dag är inte strålande sol, men så är inte tanken heller. Allt från glädje, sorg, ilska och andra känslor ska få förekomma och genom självinsikt kommer du förstå vad som framkallar dem.

Jag vill uppmana dig att lära dig simma genom livet. Ta stöd från familj och vänner som du känner tillit till. Tänk på att det sist och slutligen är du som känner dig själv bäst. Låt din inre röst få tala och kom ihåg att lyssna till den. Du kan också få hjälp av en simlärare via offentliga eller privata sektorn som kan hjälpa dig att hitta just ditt simsätt i livet. Reflektera över hur du vill ha det, vad som gör dig lycklig och vilka personer som du vill omge dig med. Lev ditt liv, precis som DU vill ha det.Erica